Deloitte a Unia Bankowa

Od listopada 2014 roku Europejski Bank Centralny objął nadzór nad bankami działającymi w strefie euro. Ma to na celu zapoczątkowanie funkcjonowania zapowiadanej Unii Bankowej, której zadaniem będzie zwiększenie zaufania publicznego do sektora bankowego, poprawa jego bezpieczeństwa co zaowocuje zwiększeniem stabilności finansowej w Europie. Dużą rolę w tej działalności odgrywa firma doradcza Deloitte, która powołała Centrum ds. Unii Bankowej we Frankfurcie [Deloitte Banking Union Centre in Frankfurt (BUCF)], w skład której weszli eksperci mający pomóc instytucjom finansowym funkcjonować w nowych warunkach i odpowiednio wcześnie reagować na zmiany regulacyjne.

Sama Unia Bankowa ma składać się z trzech filarów wprowadzanych po kolei i są to:
I filar: wspólny nadzór bankowy – Jednolity Mechanizm Nadzorczy SSM (Single Supervisory Mechanism),
II filar: wspólny system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – SRM (Single Resolution Mechanism),
III filar: wspólny system gwarantowania depozytów.

Aktualnie wprowadzono w życie pierwszy filar – nadzór nad bankami w strefie Euro (i innych chętnych państwach spoza strefy) należeć będzie odtąd do Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie. Powoła on Jednolity Mechanizm Nadzorczy. Lider Sektora Instytucji Finansowych Deloitte w Polsce, Dariusz Szkaradek stwierdził, iż „Mechanizm umożliwi wczesne wykrywanie słabych punktów i zapewni wzmocnienie tych instytucji finansowych, które tego potrzebują…Należy się spodziewać silnego oddziaływania SSM także na strategie i modele biznesowe instytucji finansowych w naszej części Europy”.

Firma Deloitte uruchomiła europejskie Centrum ds. Unii Bankowej we Frankfurcie – Deloitte Banking Union Centre in Frankfurt. Ma ono na celu m. in. identyfikację wyzwań, przed jakimi staną banki w związku z SSM oraz na udzielanie bezpośredniego wsparcia kadrze kierowniczej banku, ukierunkowywaniu i przekazywaniu wniosków oraz wiedzy zdobytej przez specjalistów Deloitte na temat najważniejszych problemów oraz wspieraniu i poszerzaniu relacji Deloitte z Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi organami nadzoru.