Deloitte a Unia Bankowa

Od listopada 2014 roku Europejski Bank Centralny objął nadzór nad bankami działającymi w strefie euro. Ma to na celu zapoczątkowanie …