Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF

Obecnie wachlarz usług inwestycyjnych jest tak szeroki, że nie sposób nie trafić na podmiot, oferujący różne formy inwestowania, który nie do końca działa zgodnie z przyjętymi kanonami w segmencie usług finansowych.

Komisja Nadzoru Finansowego, czuwająca nad bezpieczeństwem, w oparciu o przepisy prawa na stronie internetowej publikuje ostrzeżenia publiczne, do których dostęp ma każdy z konsumentów. Na liście znaleźć można kilkadziesiąt już podmiotów, względem których prowadzone są postępowania karne albo złożone zostały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w zakresie łamania prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, giełdach towarowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym czy ustawy o usługach płatniczych. W oddzielnej zakładce publikowane są listy ostrzeżeń podmiotów zagranicznych.

Niedawno pod lupą KNF znalazła się firma eXbino.com. Pod marką ta inwestycje w opcje binarne sprzedawał podmiot zagraniczny. Oczywiście działania te nie miały zezwolenia KNF, zatem nijak prawa inwestora nie podlegały ochronie, nie były objęte gwarancjami państwowymi. Serwis eXbino.com w Polsce funkcjonował od 7 lat. Inwestycje proponowane na stronie to instrumenty finansowe o wysokim stopniu ryzyka. Opcje binarne bowiem działają w ten sposób, że deklaruje się wybór między wzrostem a spadkiem kursu określonych aktywów w krótkim czasie (zwykle kilka minut). Wytypowanie kierunku zmian kursowych powoduje zysk, a błąd stratę. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy inwestorów, ryzyko inwestowanie w opcje binarne można porównać do gry hazardowej.

Rzecz jasna na liście ostrzeżeń mogą znaleźć się także podmioty, wobec których postepowanie zostało umorzone lub zakończone w inny sposób, nie znajdując znamion przestępstwa. Wśród podmiotów na liście można doszukać się BM Alior Banku czy DM PEKAO SA ale wyłącznie z racji ryzyka, z jakim wiąże się kilka produktów. Jeśli klienci są skłonni ryzykować, nie ma przeszkód. Jednak przy takich operacjach należy zachować ostrożność, warto również odwiedzić serwis maklerskie.com.pl i sprawdzić opinie.