Zgubiona umowa kupna-sprzedaży a rejestracja samochodu

Udało się kupić wymarzony samochód. Głównym, najważniejszym dokumentem potwierdzającym transakcje jest umowa kupna-sprzedaży. Warto zwrócić uwagę, by zawierała wszelkie wymagalne dane, jak nazwisko sprzedającego, adres, identyfikator numeryczny, dane kupującego, przedmiot umowy, cenę, datę podpisania przez strony i podpisy. Warto jej dobrze pilnować, bo bez niej niestety nie przebrniemy przez dalsze urzędowe procedury związane z np. rejestracją auta. To na ten czas jedyny dokument potwierdzający naszą własność.

Do czego potrzebna będzie umowa?

Do zgłoszenia nabycia pojazdu w urzędzie skarbowym i do rejestracji. Terminy urzędowe określają przepisy – w skarbówce należy opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w ciągu 14 dni od daty transakcji (2% wartości samochodu), a w terminie do 30 dni należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu we właściwym wydziale komunikacji. Oczywiście do tych czynności podstawowym dokumentem jest umowa kupna-sprzedaży.

Co jeśli umowa nam zginie?

Jeżeli posiadamy dane poprzedniego właściciela, można taką umowę odtworzyć lub skserować i opatrzyć podpisami egzemplarz sprzedającego. Wtedy sytuacja jest komfortowa. Ważne, by podpisy, także na kopii umowy, były oryginalne. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli chcemy zarejestrować samochód, który posiadał kilku właścicieli przed tym, od którego kupiliśmy pojazd. Wówczas będzie potrzebny ciąg zawieranych umów. Warto zajrzeć do dowodu rejestracyjnego przed zakończeniem transakcji i sprawdzić, czy dane właściciela są takie same w umowie i dowodzie.

Jeśli nie mamy kontaktu ze sprzedającym to niestety praw własności będziemy musieli dojść na drodze sądowej – żmudnej i długotrwałej niestety. Jeśli nie mamy umowy potwierdzającej naszą własność do samochodu, to nie będzie możliwe przerejestrowanie auta, a co za tym idzie uzyskanie dowodu rejestracyjnego stanowiącego o własności pojazdu. Stad warto jej pilnować, podobnie jak karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego i książki serwisowej.

Sama umowa jest bardzo ważnym dokumentem także dla sprzedającego, który na jej podstawie może wyrejestrować auto i powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o jego zbyciu.