Tag: Banki w Polsce

Deloitte a Unia Bankowa

Od listopada 2014 roku Europejski Bank Centralny objął nadzór nad bankami działającymi w strefie euro. Ma to na celu zapoczątkowanie funkcjonowania zapowiadanej Unii Bankowej, której zadaniem będzie zwiększenie zaufania …

Dopłata kolejnym atutem dla ekodomów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadeklarował, że będzie finansowo pomagał osobom, które zdecydowały się na budowę domów ekologicznych. Takie domy, które maja bardzo obniżony poziom miesięcznego zużycia …